ROMANCE LD-2130D رومنس

سکنر بارکد خوان رومنس نوری مدل LD - 2130
توضيح فارسي : نوع پرتو CCD
سرعت برداشت بارکد 380 اسکن در ثانیه
دارای کابل صنعتی
بدنه مستحکم و ضد ضربه
دارای استاندارد IP 45
دارای پایه مخصوص و متحرک
قابلیت درک کلیه بارکد های موجود در بازار ایران و خارج از ایران
مخصوص استفاده در محیط های پر تردد و پرکار که امکان آسیب دیدن دستگاه بسیار زیاد استت

سکنر بارکد خوان رومنس نوری مدل LD - 2130
توضيح فارسي : نوع پرتو CCD
سرعت برداشت بارکد 380 اسکن در ثانیه
دارای کابل صنعتی
بدنه مستحکم و ضد ضربه
دارای استاندارد IP 45
دارای پایه مخصوص و متحرک
قابلیت درک کلیه بارکد های موجود در بازار ایران و خارج از ایران
مخصوص استفاده در محیط های پر تردد و پرکار که امکان آسیب دیدن دستگاه بسیار زیاد استت

More